O společnosti

 

Vítejte na stránkách společnosti Geopozem CB s.r.o.

Máte možnost se zde seznámit s projektování pozemkových úprav, jež tvoří hlavní pracovní náplň zaměstnanců společnosti.  Většina členů a zaměstnanců společnosti je držitelem úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav a garantují tak kvalifikované a odborné zpracování zakázek. V jednotlivých odkazech se dozvíte více o pozemkových úpravách nejen v obecné rovině, ale můžete zde získat informace o konkrétních zpracovávaných zakázkách a kontaktech na projektanty, geodety a pozemkové úřady, kteří se na pozemkové úpravě podílí.